مشتریان استان آذربایجان شرقی
مدیریت درمان آذربایجان شرقی مديريت درمان آذربايجان شرقي مديريت درمان آذربايجان شرقي
بيمارستان 29 بهمن تبريز بيمارستان بيست ونهم بهمن واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه بناب درمانگاه بناب واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه مراغه درمانگاه مراغه واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه مرند درمانگاه مرند واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه آذر شهر درمانگاه آذرشهر واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه سراب درمانگاه سراب واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه جلفا درمانگاه جلفا واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه ميانه درمانگاه ميانه واحد درماني آذربايجان شرقي
مرکز بهداشتي درماني اهر مركز بهداشتي اهر واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه شبستر درمانگاه شبستر واحد درماني آذربايجان شرقي
بيمارستان عالي نسب بيمارستان عالي نسب واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه شماره يك تبريز ( درمانگاه شهید مختاری ) درمانگاه شماره يك تبريز واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه شماره دو تبريز ( درمانگاه شهید ممی زاده ) درمانگاه شماره دو تبريز واحد درماني آذربايجان شرقي
درمانگاه شماره سه تبريز( درمانگاه شهید ملک پور ) درمانگاه شماره سه تبريز واحد درماني آذربايجان شرقي
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است