مشتریان استان فارس
درمانگاه امام علي قیرو کارزین درمانگاه امام علي قيروكارزين واحد درماني فارس
بيمارستان بهشتي شيراز بيمارستان بهشتي شيراز واحد درماني فارس
پلي کلينيک رضائي شيراز پلي كلينيك رضائي شيراز واحد درماني فارس
درمانگاه آزادگان شيراز درمانگاه آزادگان واحد درماني فارس
درمانگاه آباده درمانگاه آباده واحد درماني فارس
درمانگاه خرامه درمانگاه خرامه واحد درماني فارس
درمانگاه کوار درمانگاه کوار واحد درماني فارس
درمانگاه فراشبند درمانگاه فراشنبد واحد درماني فارس
درمانگاه فسا درمانگاه فسا واحد درماني فارس
درمانگاه مرودشت درمانگاه مرودشت واحد درماني فارس
درمانگاه نيريز درمانگاه نيريز واحد درماني فارس
درمانگاه اقليد درمانگاه اقليد واحد درماني فارس
درمانگاه کازرون درمانگاه كازرون واحد درماني فارس
مدیریت درمان فارس مديريت درمان فارس مديريت درمان فارس
مرکز طب سالمندان مركز خدمات بهداشتي شيراز واحد درماني فارس
پلي کلينيک حافظ شيراز درمانگاه حافظ واحد درماني فارس
درمانگاه داراب   واحد درماني فارس
درمانگاه ليکاک   واحد درماني فارس
درمانگاه جهرم درمانگاه جهرم واحد درماني فارس
دفتر کمیسیون های پزشکی و طب کار استان فارس كميسيون پزشكي شيراز واحد درماني فارس
درمانگاه استهبان درمانگاه استهبان واحد درماني فارس
درمانگاه لامرد درمانگاه لامرد واحد درماني فارس
 
 
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است