مشتریان استان کرمان
مدیریت درمان کرمان مديريت درمان كرمان مديريت درمان كرمان
بيمارستان پیامبر اعظم کرمان بيمارستان كاشاني كرمان واحد درماني كرمان
بيمارستان غرضي سيرجان بيمارستان غرضي سيرجان واحد درماني كرمان
بيمارستان زرند کرمان بيمارستان زرند كرمان واحد درماني كرمان
مرکز خدمات بهداشتي کرمان  ( غیر فعال ) مركز خدمات بهداشتي كرمان واحد درماني كرمان
درمانگاه بافت درمانگاه بافت واحد درماني كرمان
درمانگاه بم درمانگاه بم واحد درماني كرمان
پلي کلينيک رفسنجان پلي كلينيك رفسنجان واحد درماني كرمان
مرکزدرماني جيرفت مركز درماني جيرفت واحد درماني كرمان
مرکزدرماني بردسير مركز درماني بردسير واحد درماني كرمان
مرکز درماني شماره دو کرمان مركز درماني شماره دو كرمان واحد درماني كرمان
مرکزدرماني شماره سه کرمان مركز درماني شماره سه كرمان واحد درماني كرمان
مرکز درماني شماره چهار کرمان مركز درماني شماره چهار كرمان واحد درماني كرمان
مرکز درمانی شماره یک کرمان زايشگاه كوثر كرمان واحد درماني كرمان
درمانگاه شهيد صادقي درمانگاه شهيد صادقي واحد درماني كرمان
ستاد درمانگاههای کرمان ( غیر فعال ) مديريت درمان كرمان مديريت درمان كرمان
كلينيك كوهبنان كلينيك كوهبنان واحد درماني كرمان
مرکز درمانی کهنوج مركز درماني كهنوج واحد درماني كرمان
مرکز درمانی شهر بابک مركز درماني شهربابك واحد درماني كرمان
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است