مشتریان استان کرمانشاه
( درمانگاه آزادگان غیر فعال است )    واحد درماني كرمانشاه
مدیریت درمان کرمانشاه مديريت درمان كرمانشاه مديريت درمان كرمانشاه
بيمارستان شهداي کرمانشاه بيمارستان شهداي كرمانشاه واحد درماني كرمانشاه
درمانگاه شماره يک کرمانشاه درمانگاه شماره يك كرمانشاه واحد درماني كرمانشاه
درمانگاه شماره دو کرمانشاه درمانگاه شماره دو كرمانشاه واحد درماني كرمانشاه
درمانگاه اسلام آباد غرب درمانگاه اسلام آباد غرب واحد درماني كرمانشاه
بيمارستان حضرت معصومه (ص) بيمارستان حضرت معصومه واحد درماني كرمانشاه
سومار( واحد غیر فعال است .)    واحد درماني كرمانشاه
درمانگاه بيستون واحد درماني كرمانشاه
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است