مشتریان استان خراسان رضوی
مدیریت درمان خراسان رضوی مديريت درمان خراسان رضوي مديريت درمان خراسان رضوِی
بيمارستان هفده شهريور مشهد بيمارستان هفده شهريور مشهد واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه سبزوار ( پلی کلینیک ) درمانگاه سبزوار واحد درماني خراسان رضوِی
پلی کلینیک تخصصی نیشابور درمانگاه نيشابور واحد درماني خراسان رضوِی
بيمارستان تربت حيدريه بيمارستان تربت حيدريه واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه قوچان درمانگاه قوچان واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه کاشمر درمانگاه كاشمر واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه گناباد درمانگاه گناباد واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه تربت جام درمانگاه تربت جام واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه سرخس درمانگاه سرخس واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه چناران درمانگاه چناران واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه فريمان درمانگاه فريمان واحد درماني خراسان رضوِی
مرکزخدمات بهداشت خراسان مركز خدمات بهداشتي خراسان رضوي واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه تايباد درمانگاه تايباد واحد درماني خراسان رضوِی
پلي کلينيک بلال حبشي پلي كلينيك بلال حبشي واحد درماني خراسان رضوِی
بيمارستان فارابي بيمارستان فارابي واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه شماره 4 مشهد درمانگاه شماره 4 مشهد واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه شماره 3 مشهد درمانگاه شماره 3 مشهد واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه شماره 2 مشهد درمانگاه شماره 2 مشهد واحد درماني خراسان رضوِی
درمانگاه شماره 1 مشهد درمانگاه شماره 1 مشهد واحد درماني خراسان رضوِی
پلي كلينيك فاتق پلي كلينيك فاتق واحد درماني خراسان رضوِی
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است