مشتریان استان خوزستان
پلي کلينيک رجايي اهواز پلي كلينيك رجايي اهواز واحد درماني خوزستان
بيمارستان امير المومنين اهواز بيمارستان اميرالمومنين اهواز واحد درماني خوزستان
بيمارستان اميرکبير اهواز بيمارستان اميركبير اهواز واحد درماني خوزستان
بيمارستان 17 شهريور آبادان بيمارستان هفده شهريور آبادان واحد درماني خوزستان
پلي كلينيك شبانه روزي اميديه (  پلی کلینیک شبانه روزی اسماعیل دقایقی) پلي كلينيك اميديه واحد درماني خوزستان
پلي کلينيک ماهشهر پلي كلينيك ماهشهر واحد درماني خوزستان
پلي کلينيک هفت تپه پلي كلينيك هفت تپه واحد درماني خوزستان
پلي کلينيک دزفول ( پلی کلینیک تخصصی 4 خرداد دزفول) پلي كلينيك دزفول واحد درماني خوزستان
بيمارستان شهداي شوشتر بيمارستان شهداي شوشتر واحد درماني خوزستان
بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان واحد درماني خوزستان
پلي کلينيک انديمشک پلي كلينيك انديمشك واحد درماني خوزستان
پلي کلينيک سوم خرداد خرمشهر پلي كلينيك سوم خرداد خرمشهر واحد درماني خوزستان
بيمارستان شفا مسجد سليمان بيمارستان شفا مسجد سليمان واحد درماني خوزستان
دي کلينيک بندر امام خميني دي كلينيك بندرامام خميني واحد درماني خوزستان
مدیریت درمان خوزستان مديريت درمان خوزستان مديريت درمان خوزستان
مرکز خدمات بهداشتي خوزستان مركز خدمات بهداشتي خوزستان واحد درماني خوزستان
درمانگاه شهداي رامهرمز درمانگاه شهداي رامهرمز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره چهاراهواز درمانگاه شماره چهاراهواز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره پنج اهواز درمانگاه شماره پنج اهواز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شادگان درمانگاه شادگان واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره شش اهواز درمانگاه شماره شش اهواز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره يك اميديه درمانگاه شماره  يك اميديه واحد درماني خوزستان
درمانگاه ايذه درمانگاه ايذه واحد درماني خوزستان
بيمارستان امام موسي كاظم ماهشهر بيمارستان امام موسي كاظم ماهشهر واحد درماني خوزستان
مرکز درمانی شوش درمانگاه شوش واحد درماني خوزستان
دي كلينيك هشت شهريور آبادان دي كلينيك هشت شهريور آبادان واحد درماني خوزستان
پلي كلينيك شهيد مطهري آبادان پلي كلينيك شهيد مطهري آبادان واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره هفت اهواز درمانگاه شماره هفت اهواز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره سه اهواز درمانگاه شماره سه اهواز واحد درماني خوزستان
درمانگاه شماره 2 دزفول درمانگاه شماره دودزفول واحد درماني خوزستان
دي كلينيك كارون شوشتر دي كلينيك كارون شوشتر واحد درماني خوزستان
درمانگاه شهدای سوسنگرد درمانگاه شهداي سوسنگرد واحد درماني خوزستان
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است