مشتریان استان لرستان
بيمارستان خرم آباد بيمارستان خرم آباد واحد درماني لرستان
پلی کلینیک آيت اله کمالوند درمانگاه آيت اله كمالوند واحد درماني لرستان
درمانگاه شهدای کارگر درود درمانگاه كارگر درود واحد درماني لرستان
درمانگاه شماره 2 خرم آباد درمانگاه شماره دو خرم آباد واحد درماني لرستان
پلی کلینیک آیت اله بروجردی درمانگاه بروجرد واحد درماني لرستان
درمانگاه شهدای هفت تیر اليگودرز درمانگاه اليگودرز واحد درماني لرستان
درمانگاه ازنا درمانگاه ازنا واحد درماني لرستان
درمانگاه کوهدشت درمانگاه كوهدشت واحد درماني لرستان
بیمارستان کوثر بروجرد مركز جراحي كوثر بروجرد واحد درماني لرستان
بيمارستان نرگس درود واحد درماني لرستان
مدیریت درمان لرستان مديريت درمان لرستان مديريت درمان لرستان
درمانگاه شهداي پلدختر درمانگاه شهداي پلدختر واحد درماني لرستان
درمانگاه شهدای نور آباد درمانگاه شهداي نورآباد واحد درماني لرستان
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است