مشتریان استان مرکزی
مدیریت درمان مرکزی مديريت درمان مركزي مديريت درمان مرکزی
پلی کلینیک ابن سينا اراك درمانگاه ابن سينا اراك واحد درماني مرکزی
درمانگاه قدس اراك درمانگاه قدس اراك واحد درماني مرکزی
درمانگاه ساوه درمانگاه ساوه واحد درماني مرکزی
درمانگاه شماره سه اراك درمانگاه شماره سه اراك واحد درماني مرکزی
درمانگاه محلات درمانگاه محلات واحد درماني مرکزی
درمانگاه خمين درمانگاه خمين واحد درماني مرکزی
بيمارستان شازند اراك بيمارستان شازند اراك واحد درماني مرکزی
بيمارستان امام خمینی اراك بيمارستان اراك واحد درماني مرکزی
بيمارستان چمران ساوه بيمارستان چمران ساوه واحد درماني مرکزی
درمانگاه دلیجان درمانگاه دليجان واحد درماني مرکزی
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است