مشتریان استان مازندران
مدیریت درمان مازندران مديريت درمان مازندران مديريت درمان مازندران
بيمارستان ولي عصر قائم شهر بيمارستان ولي عصر قائم شهر واحد درماني مازندران
بیمارستان بوعلی نکاء درمانگاه نكاء واحد درماني مازندران
درمانگاه چالوس درمانگاه چالوس واحد درماني مازندران
پلی کلینیک بهشهر درمانگاه بهشهر واحد درماني مازندران
درمانگاه شهید رجائي قائمشهر درمانگاه رجائي قائمشهر واحد درماني مازندران
پلی کلینیک بابل درمانگاه بابل واحد درماني مازندران
درمانگاه غرضي بابلسر درمانگاه غرضي بابلسر واحد درماني مازندران
مرکز خدمات بهداشتي مازندران مركز خدمات بهداشتي مازندران واحد درماني مازندران
درمانگاه نور درمانگاه نور واحد درماني مازندران
درمانگاه محمودآباد درمانگاه محمود آباد واحد درماني مازندران
درمانگاه تنکابن درمانگاه تنكابن واحد درماني مازندران
درمانگاه پل سفيد درمانگاه پل سفيد واحد درماني مازندران
درمانگاه ساري درمانگاه ساري واحد درماني مازندران
درمانگاه رامسر درمانگاه رامسر واحد درماني مازندران
بيمارستان رازی چالوس بيمارستان چالوس واحد درماني مازندران
پلی کلینیک آمل درمانگاه آمل واحد درماني مازندران
بيمارستان شفا بابلسر بيمارستان شفا بابلسر واحد درماني مازندران
درمانگاه نوشهر مركز خدمات بهداشتي نوشهر واحد درماني مازندران
بيمارستان حکمت ساري بيمارستان حكمت ساري واحد درماني مازندران
ستاد درمانگاهاي مازندران ستاد مازندران مديريت درمان مازندران
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است