مشتریان استان سیستان و بلوچستان
مدیریت درمان سیستان مديريت درمان سيستان و بلوچستان مديريت درمان سیستان و بلوچستان
بيمارستان زاهدان بيمارستان زاهدان واحد درماني سیستان و بلوچستان
درمانگاه علي ايرانشهر درمانگاه علي ايرانشهر واحد درماني سیستان و بلوچستان
بیمارستان هامون زابل درمانگاه شهداي زابل واحد درماني سیستان و بلوچستان
درمانگاه الزهراچابهار درمانگاه الزهرا چابهار واحد درماني سیستان و بلوچستان
درمانگاه آزادگان خاش درمانگاه آزادگان خاش واحد درماني سیستان و بلوچستان
درمانگاه سينا سراوان درمانگاه سينا سراوان واحد درماني سیستان و بلوچستان
پلی کلینیک امام جعفر صادق(ع) درمانگاه امام جعفرصادق واحد درماني سیستان و بلوچستان
درمانگاه صاحب الزمان ( عج ) درمانگاه صاحب الزمان زاهدان واحد درماني سیستان و بلوچستان
 

برخی گواهینامه ها

  • گواهی فنی
  • گواهی رتبه بندی
  • گواهی سپاس

تماس ها

  •   66939990
  •   66426875
  •  

آدرس:

خیابان آزادی خیابان خوش شمالی -کوچه شهید زارعی راستگو-پلاک 6 - طبقه دوم


تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت ساتا است