نرم افزار جامع مدیریت مطب

با فراگیری نسخه الکترونیک در نظام سلامت کشور، لزوم برخورداری پزشکان از سیستم جامع مدیریت مطب که بتواند فرایند ثبت و ویزیت بیمار در مجرای قانونی را تسهیل نماید، بیش از پیش احساس می گردد. از این رو، شرکت ساتا با بهره گیری از دانش فنی و تجربه خود اقدام به طراحی این نرم افزار نموده تا تمامی نیازهای پزشکان در مطب ها را پاسخگو باشد