توضیحات فنی نرم افزار جامع مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS)

سیستم جامع مدیریت اطلاعات بیمارستانی شرکت ساتا یکی از کامل ترین و محبوب ترین سیستم های مدیریت اطلاعات مورد استفاده در بخش سلامت کشور است که در تمامی واحد های تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 45 میلیون نفر دریافت کننده خدمت در کل کشور در حال کار می باشد. این سیستم متشکل از 15 ماژول مختلف جهت برآورده سازی نیازهای واحدهای درمانی است.