شرکت سلامت الکترونیکی تأمین در راستای خدمت رسانی بهتر به مشتریان خود همواره به دنبال جذب نیروهای زبده و با استعداد در بخش های مختلف توسعه یا پشتیبانی نرم افزارهای خود می باشد و در همین راستا، علاقمندان به کار در مجموعه می توانند با استفاده از فرم استخدام تعبیه شده در وب سایت شرکت، اقدام به ارسال درخواست همکاری خود نموده و پس از بررسی سوابق کاری به مصاحبه حضوری دعوت شوند.

Accepted file types: jpeg, jpg, pdf, doc, docx, Max. file size: 10 MB.

This post is also available in: Arabic English