هسته اصلی ارائه خدمات در شرکت سلامت الکترونیکی تأمین بخش پشتیبانی شرکت است که تمایز شرکت با رقبا را رقم می زند. همکاران ما در واحد خدمات پشتیبانی نرم افزار در دو بخش عادی و شبانه روزی پاسخگوی نیازهای واحدها در خصوص حل مشکلات احتمالی و برداشتن موانع احتمالی خدمت رسانی مشتریان ما به بیماران محترم می باشند.

This post is also available in: ArabicEnglish